webinar register page

Webinar banner
Vebinārs Smiltenes novada uzņēmējiem un organizācijām
Mārketinga komunikācijas prasmju celšana un novada zīmola izmantošana.

Oct 7, 2021 10:00 AM in Helsinki

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Linda Beitika.